Vooropnamen

 Vooropnamen


Een bouwkundige vooropname, ook wel eens aangeduid als nulmeting of 0-meting, bestaat uit een externe en/of interne inspectie van objecten / gebouwen met als doel om de (bouwkundige) staat van dat moment zo goed mogelijk vast te leggen.

De mogelijke “invloed” van het project op de nabije bebouwing hangt sterk af van de mate waarin er sprake is van hinderlijke (bouw)invloeden, zoals: bronbemaling, ontgraving en/of werkzaamheden die trillingen opwekken, bijvoorbeeld transport, sloopwerk of hei- en/of trilwerk ten behoeve van fundaties of bouwkuipen.

Bij het bepalen van de omvang van een vooropname dient niet alleen te worden uitgegaan van de “bouwtechnische gronden”, maar zal ook gekeken moeten worden naar enkele “sociale” aspecten. In de praktijk is gebleken dat eigenaren of bewoners van panden/gebouwen zeer kritisch naar de eigen opstallen gaan kijken op het moment dat in de directe nabijheid wordt gebouwd c.q. werkzaamheden worden uitgevoerd, dit ongeacht de overlast die hierdoor wordt ondervonden. Gebreken die worden “ontdekt”, worden dan logischerwijs al snel aan de “bouwactiviteiten” toegeschreven.

Een goede vooropname is derhalve een onmisbaar instrument om een eventuele schademelding objectief te kunnen beoordelen. Het uitvoeren van een vooropname en de bekendheid hiervan, blijkt veelal een stuk bezorgdheid bij omwonenden weg te nemen en lijkt tevens een positief effect te hebben op zowel de eventuele weerstand tegen een project als op het aantal “schademeldingen”.

Er zijn meerdere mogelijkheden om de staat van een object vast te leggen, onder meer met behulp van foto’s of videobeelden, door middel van beschrijving of combinaties hiervan. Ook de rapportage kan op meerdere manieren worden aangeleverd. Onze standaardrapportage (combinatie omschrijving / foto\\\\\\\'s) wordt binnen circa vijf werkdagen na voltooiing van de laatste opname op onze server vrijgegeven. Door middel van een unieke inlogcode kunt u de rapportage via onze website bekijken, als pdf-bestand downloaden en vervolgens ook uitprinten (eventueel per object / woning). Ook kunnen inlogcodes voor bewoners worden verstrekt, waarmee de rapportage van afzonderlijke panden kan worden bekeken.

Mede door jarenlange ervaring op het vlak van “technische” schaderegeling, weet ons bureau als geen ander, op welke wijze bouwkundige vooropnamen ingericht moeten worden om voor betrokken partijen en/of verzekeraars, functioneel te zijn. Niet voor niets zijn wij direct betrokken geweest bij de oprichting van de branchevereniging voor Bouwkundig opname-experts van het NIVRE en bij diverse meer recente certificeringstrajecten.

Met de huidige bedrijfssamenstelling is ons bureau in staat om in een relatief kort tijdsbestek grootschalige (voor)opnameprojecten uit te voeren.

Wilt u een scherpe offerte of aanvullende informatie; wij zijn graag bereid u nader over over dit onderwerp en onze dienstverlening te informeren.